Co wyróżnia inwestycję w nieruchomości Property Value?

Co wyróżnia inwestycję w nieruchomości Property ValueZakup udziałów w spółce celowej Property Value to doskonała alternatywa dla inwestycji w produkty inwestycyjne i finansowe takie jak lokaty czy obligacje.

Żaden z tych produktów nie zapewni Tobie zwrotu z inwestycji na poziomie 5 - 6% plus wzrostu wartości nieruchomości.

Zakup udziałów w unikatowej konstrukcji to roczna stopa zwrotu z najmu nieruchomości przez cały okres trwania umowy.

W porównaniu z innymi formami lokowania środków finansowych, nasza oferta charakteryzuje się szczególną zyskownością przy zachowaniu bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa.