Czy waloryzacja czynszu jest pewna i będzie następowała w każdym roku?