Jak są określane wypłaty czynszu? Czy następuje wyrównanie do kwartałów kalendarzowych?