Czy będąc udziałowcem spółki mogę sprzedać udziały w trakcie obowiązywania umowy Inwestycyjnej?