Czy spółka może zawiesić płatności spłaty pożyczki?