Jakie dodatkowe koszty ponosi Inwestor w trakcie trwania umowy?