Jakie dodatkowe koszty ponosi Inwestor przy zawarciu umowy?