Czy dobra inwestycja powinna chronić przed inflacją?

Czy dobra inwestycja powinna chronić przed inflacją?

Umowy najmu nieruchomości są skonstruowane tak, żeby zapewnić Tobie korektę otrzymywanego czynszu w sytuacji wzrostu cen. Co roku jest on zwiększany o wartość wskaźnika inflacji podawaną przez Główny Urząd Statystyczny.

W związku ze wzrostem cen na rynku nieruchomości inwestując w nieruchomości z Property Value korzystasz również na realnym wzroście wartości samej nieruchomości, co dodatkowo zwiększy zysk z inwestycji w przypadku chęci sprzedaży udziałów w przyszłości.