Jak wygląda proces inwestycyjny?

Jak wygląda proces inwestycyjnyTo Ty decydujesz o wielkości środków, które chcesz przeznaczyć na zakup nieruchomości. Przedmiotem inwestycji będą pojedyncze lokale mieszkalne i usługowe.

Umowa sprzedaży udziałów i umowa inwestycyjna jest zawierana na czas nieokreślony. Po podpisaniu umowy i wpłacie środków na konto ESKROW następuje zakup nieruchomości. Po podpisaniu aktu notarialnego oraz wpisaniu hipoteki na rzecz inwestora w Księdze Wieczystej zostają uruchomione fundusze na zakup tej nieruchomości.

Po przystosowaniu lokalu do najmu już od pierwszego dnia zaczyna generować zyski, które raz na kwartał wpływają na Twój rachunek. Wysokość czynszu pozwala osiągnąć roczną stopę zwrotu z inwestycji na poziomie przekraczającym 5% plus wzrost wartości nieruchomości i nie jest obarczona dodatkowymi kosztami, jakie standardowo wiążą się z posiadaniem nieruchomości.

Wielkość osiągniętego zysku zależy od liczby oraz wielkości kupionych nieruchomości. W każdym momencie możesz sprzedać udziały w spółce, która posiada nieruchomość po wycenie sporządzonej na koniec roku lub w momencie sprzedaży. Sprzedaż udziałów możesz zlecić zarządzającemu lub sam możesz wskazać nabywcę.

Jeżeli w trakcie trwania inwestycji Ty zdecydujesz się na jej sprzedaż, to oprócz przychodu z wynajmu zyskujesz dodatkowy zysk wynikający ze wzrostu wartości nieruchomości w czasie.