Inwestowanie w wynajem, jako sposób na dodatkowy dochód lub sposób na życie

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że pieniądze reprezentują wartość umowną w wyniku ogólnej zgody społecznej. Jednak, aby pieniądz prawidłowo spełniał swoją funkcję (środka przechowywania wartości), musi posiadać zaufanie podmiotów gospodarczych i ludności, w szczególności zaś musi przeważać przekonanie, że jego siła nabywcza nie zmniejszy się w znacznym stopniu w czasie.

Inwestowanie w wynajem, jako sposób na dodatkowy dochód lub sposób na życiePrzy niewielkiej inflacji, np. 2-3%, warunek ten jest łatwo spełnić, ponieważ trudno jest zauważyć zmianę ceny o tak małą wartość. Jednak inflacja 3% po 30 latach daje nam 135,66% (efekt procentu składanego). Założyliśmy tutaj bardzo małą inflację, w Polsce mieliśmy do czynienia z o wiele większą inflacją. Wystarczy wspomnieć lata 1978-2000 gdzie w tym okresie inflacja była na poziomie 1981- 21,2%; 1982 - 100,8%; 1988 - 60,2%; 1989 - 251,1%. Czy wobec ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego podobny scenariusz nie może się powtórzyć?

Jest bardzo prosty sposób zabezpieczenia się przed tego typu sytuacją. Jest to zakup udziału w spółce inwestującej w mieszkania przeznaczonych pod wynajem. Nie potrzeba przy tym dysponować dużą gotówką, minimalna kwota inwestycji to 30 000 zł. Dokonujesz zakupu określonej ilości udziałów.

Od teraz żadna inflacja nie jest dla Ciebie straszna. Ty już posiadasz udziały w swoich metrach kwadratowych. Jeśli cena zakupu wzrośnie o 30%, Ty nadal dysponujesz swoimi zakupionymi udziałami, ale wartymi o 30% więcej. Oczywiście dodatkowo korzystasz z udziału w zyskach z wynajmu. W ten sposób, gdy dysponujesz wolnymi środkami możesz dokupować kolejne udziały. Możesz także reinwestować udział w zyskach.