Wynajem, jako zabezpieczenie emerytalne?

Perspektywa niskiej emerytury spędza niejednej osobie sen z głowy. Rząd wprowadził różne możliwości zbierania na swoją dodatkową emeryturę takie jak IKE czy IKZE.

Wynajem, jako zabezpieczenie emerytalneW ramach tych form oszczędzania możemy inwestować w akcje lub obligacje. Rynek akcji jest bardzo chwiejny i charakteryzuje się dużą zmiennością wartości inwestycji. Inwestowanie w fundusze obligacji jest mało rentowne.

Marża odsetkowa dla obligacji 10 letnich wynosi zaledwie 1,5%. Marża odsetkowa jest wartością, jaką uzyskujemy ponad poziom inflacji.

Inwestowanie w mieszkania pod wynajem pozwala oczekiwać stopy zwrotu na poziomie inflacja +6 do 8% na początku inwestycji. Do tego należy dodać bardzo ważną informację, że jest to bezpieczna inwestycja. Po osiągnięciu wieku emerytalnego mamy do wyboru 2 scenariusze.

Możemy sprzedać udziały Property Value i korzystać swobodnie ze zgromadzonego kapitału, który nie uległ inflacji. Możemy nadal wynajmować mieszkanie i cieszyć się z dodatkowej emerytury, a udziały pozostawić potomnym w spadku.