Czy chcesz ponosić dodatkowe koszty związane z inwestycją?

Czy chcesz ponosić dodatkowe koszty związane z inwestycjąZarząd nad aktywami sprawuje administracja spółki, co eliminuje wszelkie niedogodności i koszty wiążące się z tradycyjną inwestycją w nieruchomości.

W odróżnieniu od mieszkań kupowanych pod wynajem na własny rachunek, inwestując z Property Value unikasz kłopotów z administrowaniem oraz dodatkowych kosztów, takich jak podatki od nieruchomości, ubezpieczenia, czy też kosztów remontów i modernizacji, ale przede wszystkim przez 17 lat podatku dochodowego.

W odróżnieniu od obligacji i lokat bankowych istnieje możliwość odsprzedania w każdej chwili udziałów na rynku, nie powodując tym samym utraty dotychczasowych korzyści.