Bezpieczny zysk zwolniony z podatku dochodowego - czy jest to możliwe?

Bezpieczny zysk 5% rocznie bez podatku dochodowegoZgodnie z umową inwestycyjną, przez cały okres trwania umowy lokale będą generować dla Ciebie zysk z najmu. Jedynym wkładem finansowym z Twojej strony jest zakup udziałów w spółce Property Value i udzielenie pożyczki.

Umowa zawarta z Property Value w momencie nabycia lokalu uwalnia Cię od wszelkich opłat związanych z użytkowaniem nieruchomości (np. podatek od nieruchomości). W związku z tym czynsz, jaki co kwartał otrzymujesz na konto za wynajem nieruchomości, nie jest obarczony żadnym dodatkowym kosztem z tytułu jej posiadania oraz zwolniony jest z podatku dochodowego przez okres 17 lat.

W odróżnieniu od innych ofert na rynku, zawierając umowę z Property Value rozkładasz ryzyko na wiele lokali i udziałowców uniezależniając się od czynników zewnętrznych, a stopa zwrotu nie będzie podlegała dużym wahaniom w przypadku ewentualnego pogorszenia się sytuacji na rynku nieruchomości.

Rozpatrując bezpieczne instrumenty inwestycyjne, takie jak lokaty bankowe czy też obligacje, trudno znaleźć lepszą alternatywę dla ulokowania środków i ich bezpiecznego pomnażania.

Inwestycja w nieruchomości z Property Value wypada znacznie korzystniej niż inwestując samemu biorąc kredyt z banku – trudno w to uwierzyć, ale możesz sam się przekonać.